Beken zijn min of meer natuurlijke waterstromen die hun weg zoeken door de lagere delen van het landschap. In hoeverre nog gesproken kan worden over een ‘natuurlijke’ stroom is echter de vraag als je ziet wat de bewoners in de loop der eeuwen met beken hebben gedaan voor hun eigen gebruik.

In de komvormige laagte van De Vledders is de gebrekkige afwatering altijd een probleem geweest. In natte jaargetijden stonden grote gebieden onder water. De kanalisatie van het bestaande stroompje Streitenvaart in de eerste helft van de 19-de eeuw bracht enige verbetering.